Info vedr årsavslutning 2021

Ved årsavslutning, trenger vi følgende opplysninger fra dere.

Husk varetelling pr 31.12.21.  Varetellingslister skal være signert av den som har utført tellinga.

Landbrukskunder må fylle ut vedlagte statusskjema pr 31.12.21.  Husk signering av skjema.  

Varelager og buskap må telles fysisk.

Husk å lese av km-stand på næringsbiler pr 31.12. og rapporter inn til din regnskapsfører.

 

Alle bilag for 2021 skal være oversendt oss senest 20.01.2022.

Husk å hente ut fakturakopier fra nettbank, kontoutskrifter, årsoppgave bank m.m.

 

Skatteetaten forenkler skattemeldingen for næringsdrivende for inntektsåret 2021 og 2022,

og målet er at det skal blir enklere.  Dere vil se at utformingen av skattemeldingen er annerledes for 2021 enn tidligere.

0
Feed