Namdalseid Regnskap AS sine kontorer ved Namdalseid, Beitstad og Malm er nå stengt for kundebesøk

Namdalseid Regnskap AS sine kontorer ved Namdalseid, Beitstad og Malm er nå stengt for kundebesøk.

Bilag må skannes og sendes til digital til bilagsmappe. 


Benytt app for skanning på mobiltelefon, f.eks CamSkanner. Kontroller at
skannet dokument blir tydelig og lesbart, og at hele dokumentet er med.

Hvis bilag må leveres på papir, så kan de leveres i vår postkasse.

Vi kan nås på epost og telefon.

Mvh

NAMDALSEID REGNSKAP AS

0 0
Feed