Info næringsdrivende eller arbeidstaker

Vi opplever at noen tar på seg oppdrag og sender regning på dette til
oppdragsgiver. Dette gjelder særlig dersom de «leier seg ut» til et firma.
Da er de i realiteten som oftest arbeidstaker (ansatt) og skal ha lønn.
Vi vil derfor informere noe om forskjellen mellom et ansettelsesforhold og det å
være selvstendig næringsdrivende.

Her kommer litt info for å avklare om du er næringsdrivende eller lønnsmottaker/arbeidstaker.

 

Info her.

0
Feed