Trenger du bistand med regnskapet ditt? 

Vi tar oss av økonomien for ditt selskap.

Våre priser

Våre regnskapsførertjenester

  • Digitalt regnskap med skytjenester

  • Årsregnskap med ligningsdokumenter og offentlig regnskap.

  • Økonomisk rådgivning.

  • Driftsplanlegging.

  • Fakturering med OCR og rente- og purrerutiner.

  • Lønnskjøring med komplett oppfølging til alle offentlige etater.

  • Budsjettering

  • Betalingsformidling og remittering.

  • Bistand ved bedriftsetableringer.

Vi benytter Duett økonomisystemer fra Duett AS til våre tjenester

Regnskapene er basert på digitale løsninger med import av dataflyt for landbruket, EHF (sending og mottak),OCR, attestasjon, tilgang til regnskap og fakturamodul via VPN oppkobling, eller Duett.no MinSide, samt betaling av fakturaer direkte fra MinSide.