Merverdiavgift - satsøkning fra 6 % til 12 %

Fra 1. oktober er lav sats merverdiavgift igjen 12 %. Endringen gjelder levering som skjer etter 30.september.

På grunn av koronapandemien har lav sats merverdiavgift vært redusert fra 12 % til 6 % i perioden 1. april 2020 til 30. september 2021. Fra 1. oktober 2021 er det vedtatt at satsen igjen skal være 12%. Satsendringen berører persontransport, overnatting, adgang til idrettsarrangement og kino, utleie av ferie- og fritidshus og campingvirksomhet.

Kilde: Sticos

Mer info her:

Merverdiavgift - satsøkning fra 6 % til 12 %
0
Feed