Strømstøtte for jordbruksforetak og veksthus

Landbruksdirektoratet har kommet med følgende info:

Strømstøtte for jordbruksforetak og veksthus, informasjonsside

Jordbruksforetak som ikke har søkt ennå, må søke innen 28. februar 2023 for å kunne få støtte fra og med oktober 2022.

Veksthus må søke for ny periode innen 28. februar 2023.

 

Søk på linken under for mer info

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/stromstotte-for-jordbruksforetak-veksthus-og-vanningslag

0
Feed